Kalibr zná mnoho lidí jako značení pro průměr hlavně střelných zbraní nebo samotných střel, tento název však nesou také nástroje, jež jsou důležitou výbavou strojírenských podniků, jelikož se s nimi měří vnější i vnitřní rozměry produktů, díky čemuž lze snadno odhalit nežádoucí odchylky ve výrobě. Pojďte se s těmito nástroji seznámit blíže v následujícím článku.

K čemu slouží kalibrační měřidla

Kalibry jsou speciální měřidla, kterými se ověřují rozměry a provedení různých výrobků či správné nastavení strojírenských přístrojů. Díky těmto nástrojům snadno odhalíte zmetky ve výrobě, takže se často používají jak v sériové, tak v zakázkové produkci. Pomocí kalibrů dokážete změřit odchylky až v řádech tisícin milimetrů. Jejich použití není složité a zabere jen pár vteřin. Daný produkt stačí umístit do otvoru vybraného kalibru a na základě toho, zda v něm sedí či nikoliv, zjistíte, jestli se jedná o zmetek. Rozměry těchto měřidel mají široký rozptyl a specifické značení, jako je například kalibr m42x1,5. Tyto nástroje se vzhledem k jejich charakteru využívají především ve strojírenství pro včasné odhalení nepřesností a odchylek, jež by výrobci mohly způsobit značné ztráty.

Rozdělení kalibrů dle jejich účelu

Podle toho, k čemu se daný kalibr využívá, respektive, co se s ním kontroluje, existuje několik základních typu těchto nástrojů. Jejich rozdělení je následující:

Válečkové – jsou určeny pro měření a porovnávání vnitřních rozměrů produktu a mohou být jak jednostranné, tak oboustranné

Závitové – kontrolují odchylky závitů, a to z vnější i z vnitřní strany. Dokáží zjistit také střední průměr a disponují nastavitelnými kroužky různých velikostí – například kalibry m42x1,5.

Třmenové – kontrolují oboustranně nebo jednostranně všechny vnější rozměry výrobku, to znamená šířku, délku i průměr.