O nutnosti ochrany životního prostředí slýcháme ze všech stran, a to nejen u nás, ale napříč celým světem. Hojně diskutovaným tématem je například snižování emisí, redukce skleníkových plynů či likvidace odpadů. Pokud nepřiložíme ruku k dílu, ohrožujeme budoucí generace. Patříte-li k těm, kterým není osud planety lhostejný, možná vás zaujme příležitost, jak nejen pomoci s ochranou světa kolem nás, ale jak na tom i vydělat.

Investujte do „zelené“

Pokud se zamyslíme nad tím, co má největší dopad na životní prostředí, pak je to bez pochyby průmysl a infrastruktura. Není proto divu, že i samotné firmy a nejrůznější průmyslová odvětví hledají cesty, jak přistupovat k podnikání zodpovědně. Mezi ně patří například i společnost Uniprospe, která se zaměřila na palčivou problematiku – likvidaci ojetých pneumatik. Ty nejenže zlikviduje, ale zároveň je schopna z nich získat suroviny použitelné pro další zpracování. Pneumatiky zpracovává pomocí pyrolýzy – tedy procesu, při kterém se při velkých teplotách bez přístupu kyslíku štěpí vazby v organických molekulách. Výstupním produktem z tohoto procesu je plyn, uhlík a olej, což jsou komodity, které jsou velmi žádané na celosvětovém trhu. Vzhledem k tomu, že je tento proces velmi náročný a společnost Uniprospe potřebuje finance na jeho vylepšování, rozhodla se vystavit firemní dluhopisy – a to je právě skvělá příležitost pro vás.

Jak fungují dluhopisy a kolik můžete vydělat

Dluhopis Uniprospe.eu. představují vlastně jakousi půjčku, kterou poskytuje kupující – tedy věřitel – vydávajícímu neboli emitentovi, v tomto případě tedy například vy společnosti Uniprospe. Emitent se dluhopisem zavazuje k pravidelnému placení úroků až do data splatnosti, ke kterému pak vrátí věřiteli částku, tedy nominální hodnotu, kterou za něj původně věřitel zaplatil. Peníze takto získané použije emitent na rozvoj svého podnikání, v tomto případě tedy společnost Uniprospe na projekt spojený s likvidací pneumatik. A jaké výhody z toho plynou pro vás? Zúročení vašich financí za krátký čas. Dluhopisy společnosti Uniprospe.eu jsou totiž krátkodobé, takže neváží investované peníze dlouhou dobu, a přitom poskytují pevnou úrokovou sazbou 9,5 % p.a. s výplatou úroků každého půl roku. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 30 000 Kč a nakoupit si jich můžete dle svého uvážení. Splatnost je 31. 12. 2023.

Jestliže tedy chcete podpořit smysluplný projekt, který přispěje k ochraně životního prostředí, a ještě na tom navíc vydělat, pak je investice do dluhopisů Uniprospe.eu skvělým řešením.